Ayu Ayu Ayu Ayu Ayu

☰ Menu

Gujo Odori Dance Schedule

郡上おどり July 2021

Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Opening Ceremony

Dancing tonight is from 19:30 until 23:00
Find out where

11 12

 

13 14

海の日

15 16

Dancing tonight is from 20:00 until 22:30
Find out where

17

Dancing tonight is from 20:00 until 23:00 Find out where

18 19 20 21 22 23 24

Dancing tonight is from 20:00 until 22:30
Find out where

25

Dancing tonight is from 20:00 until 23:00
Find out where

26 27

Dancing tonight is from 20:00 until 22:30
Find out where

28

Dancing tonight is from 20:00 until 22:30
Find out where

29 30

Dancing tonight is from 20:00 until 22:30
Find out where

31

 

郡上おどり August 2021

Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat
1

Dancing tonight is from 20:00 until 23:00

Find out where

2

Dancing tonight is from 20:00 until 22:30

Find out where

3

Dancing tonight is from 20:00 until 22:30

Find out where

4

Dancing tonight is from 20:00 until 22:30

Find out where

5 6

Dancing tonight is from 20:00 until 22:30

Find out where

7

Dancing tonight is from 20:00 until 22:30

Find out where

8

Dancing tonight is from 20:00 until 23:00

Find out where

9

Dancing tonight is from 20:00 until 22:30

Find out where

10

Dancing tonight is from 20:00 until 22:30

Find out where

11

Dancing tonight is from 20:00 until 22:30

Find out where

12

Dancing tonight is from 19:30 until 21:30

Find out where

13

All night dancing tonight from 20:00 until 04:00

Find out where

14

All night dancing tonight from 20:00 until 05:00

Find out where

15

All night dancing tonight from 20:00 until 05:00

Find out where

16

All night dancing tonight from 20:00 until 04:00

Find out where

17 18

Dancing tonight is from 20:00 until 22:30

Find out where

19

Dancing tonight is from 20:00 until 22:30

Find out where

20

Dancing tonight is from 20:00 until 22:30

Find out where

21

Dancing tonight is from 20:00 until 23:00

Find out where

22 23 24

Dancing tonight is from 20:00 until 22:30

Find out where

25 26

 

27 28

Dancing tonight is from 20:00 until 23:00

Find out where

29

Dancing tonight is from 20:00 until 22:30

Find out where

30 31

 

郡上おどり September 2021

Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat
  1

 

 

2 3

 

4

Closing Ceremony

Dancing tonight is from 20:00 until 23:00

Find out where

5

 

6 7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17 18
19 20

 

21

 

22 23

 

24 25
26 27

 

28 29 30

 


Gujo Odori Dates For 2021

July 2021

Saturday July 10

郡上おどりOpening Ceremony Dancing tonight is from 19:30 until 23:00


Friday July 16th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 22:30


Saturday July 17th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 23:00


Sunday July 25th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 22:30


Tuesday July 27th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 22:30


Wednesday July 28th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 22:30


Friday July 30th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 22:30


 

August 2021

Sunday August 1st

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 23:00


Monday August 2nd

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 22:30


Tuesday August 3rd

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 22:30


Wednesday August 4th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 22:30


Friday August 6th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 23:00


Saturday August 7th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 22:30


Sunday August 8th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 23:00


Monday August 9th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 22:30


Tuesday August 10th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 22:30


Wednesday August 11th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 22:30


Thursday August 12th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 21:30


Friday August 13

First Night of Obon

郡上おどりAll night dancing tonight from 20:00 until 04:00


Saturday August 14th

Second Night of Obon

郡上おどりAll night dancing tonight from 20:00 until 04:00


Sunday August 15th

Third Night of Obon

郡上おどりAll night dancing tonight from 20:00 until 04:00


Monday August 16th

Fourth and Final Night of Obon

郡上おどりAll night dancing tonight from 20:00 until 04:00


Wednesday August 18th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 22:30


Thursday August 19th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 22:30


Friday August 20th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 22:30


Saturday August 21st

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 23:00


Tuesday August 24th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 22:30


Saturday August 28th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 23:00


Sunday August 29th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 23:00


 

September 2021

Saturday September 4th

郡上おどりDancing tonight is from 20:00 until 23:00


 

Connect With Us

Visit us in person:

Gujo Hachiman Tourism Association

Kinenkan Tourism Centre

501-4222
520-1, Shimadani,
Hachiman Cho,
Gujo Shi, Gifu ken,
Japan

Hours:
9:00 am - 5:00 pm daily
9:00 am - 6:00 pm during Gujo Odori season

Phone: 0575 67-0002

email us

 

Find is on Facebook

 

Instagram