Logo
Gujo Odori Yukata Tangoya
Tangoya specializes in both traditional and modern Gujo Odori yukata (worn especially during Gujo Odori season)
Recommended Gujo Odori yukata
Address Shimadani, Gujo Hachiman, Gifu Ken, 502-4222
TEL 0575-65-2752
FAX 0575-65-4775

たんごや